mask

Blog

Nadzór inwestorski

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski to proces polegający na kontroli przebiegu procesów budowlanych wykonywany z polecenia inwestora. Zakres prac inspektora nadzoru budowlanego obejmuje kontrolę czynności przeprowadzanych na placu budowy i stanowi punkt odniesienia do jakościowej oceny przebiegu prac budowlanych. 

Czytaj więcej

Projekt architektoniczno- budowlany

Jakie elementy powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany może mieć formę indywidualnego projektu lub projektu gotowego/powtarzalnego. Gotowe projekty architektoniczne dostępne na stronach internetowych nie nadają się bezpośrednio do przedłożenia do starostwa powiatowego.

Czytaj więcej