mask

Blog

obora

Jak należy zaprojektować nowoczesną oborę? Jaki powinien być projekt nowoczesnej obory?

Od projektu obory, mającego bezpośredni wpływ na warunki w niej panujące, zależy dobrostan zwierząt. Co więcej, projekt budynku powinien być dostosowany do potrzeb: inna będzie obora dla krów mięsnych, inna dla bydła mlecznego. Ważne będzie odpowiednie rozplanowanie wnętrza, ułatwiające codzienną pracę i usprawniające proces produkcji mięsa oraz mleka, dobre rozplanowanie przebiegu instalacji do karmienia i dojenia krów, a także właściwe doświetlenie, wentylacja oraz izolacja termiczna obiektu. Sprawdź, jakie czynniki środowiskowe należy uwzględnić w projekcie obory, aby należycie spełniała ona swoją funkcję.

Czytaj więcej

fotowoltaika

Ekspertyza techniczna dachu pod kątem możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej

Ekspertyza techniczna dachu jest kluczowa, jeśli planujesz zamontować na nim instalację fotowoltaiczną. Sprawdź, z czego się składa i jak się ją przeprowadza.

Czytaj więcej

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest stanowiskiem tożsamym z inspektorem nadzoru budowlanego. Sprawdźmy, kto może pełnić tę funkcję i jakie obowiązki niesie za sobą piastowanie tego stanowiska.

Czytaj więcej

Nadzór inwestorski

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski to proces polegający na kontroli przebiegu procesów budowlanych wykonywany z polecenia inwestora. Zakres prac inspektora nadzoru budowlanego obejmuje kontrolę czynności przeprowadzanych na placu budowy i stanowi punkt odniesienia do jakościowej oceny przebiegu prac budowlanych. 

Czytaj więcej

Projekt architektoniczno- budowlany

Jakie elementy powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany może mieć formę indywidualnego projektu lub projektu gotowego/powtarzalnego. Gotowe projekty architektoniczne dostępne na stronach internetowych nie nadają się bezpośrednio do przedłożenia do starostwa powiatowego.

Czytaj więcej