mask

Czym jest i ile kosztuje adaptacja projektu typowego?

Każdy gotowy projekt trzeba zaadaptować do konkretnej działki, ponieważ dokumentacja zawarta w typowym projekcie powstaje na podstawie standardowych warunków glebowych i klimatycznych. Adaptować nie trzeba projektów wykonywanych na indywidualne zamówienie, ponieważ architekt tworzy koncepcję z myślą o konkretnej działce i specyficznych warunkach terenowych.

Na czym polega adaptacja projektu typowego?

W ramach adaptacji kupiony projekt budowlany zostaje wrysowany w działkę z uwzględnieniem ukształtowania terenu. Architekt przygotowuje plan zagospodarowania działki i projektuje trasy przyłączy oraz dojazdy do posesji. Projektant może wprowadzić zmiany konstrukcyjne do projektu, aby móc zaadaptować budynek do warunków panujących na działce.

Podczas adaptacji projekt budowlany jest dostosowywany do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Architekt opracowuje także plan wykonania przyłączy wewnątrz budynków zgodnie z warunkami miejscowymi, a także określa zakres oddziaływania obiektu na działki i budynki sąsiednie oraz na środowisko naturalne. Dopiero po adaptacji projekt budowlany jest kompletny i można wnioskować o pozwolenie na budowę.

Koszt adaptacji typowego projektu

Adaptacja projektu budowlanego wiąże się z wydatkiem od 800 zł do nawet 4000 zł, w zależności od stopnia skomplikowania modyfikacji i ilości koniecznych do wprowadzenia zmian. Architektowi wraz z zakupionym projektem trzeba dostarczyć mapę do celów projektowych, decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z MPZP oraz warunki techniczne przyłączy. W czasie adaptacji można dokonać dodatkowych modyfikacji, aczkolwiek każda zmiana generuje wyższe koszty. Zmiany niewpływające na konstrukcję i gabaryty domu to zmiany nieistotne, które można zrealizować także w trakcie budowy.