mask

Ekspertyza techniczna dachu pod kątem możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej

Ekspertyza techniczna dachu jest kluczowa, jeśli planujesz zamontować na nim instalację fotowoltaiczną. Sprawdź, z czego się składa i jak się ją przeprowadza.

Określenie zapotrzebowania na energię, wybór i lokalizacja paneli

Przede wszystkim należy określić szacunkowe zapotrzebowanie na energię w samym gospodarstwie domowym, gdyż to od niej właśnie zależeć będzie przyszła moc oraz wielkość instalacji fotowoltaicznej. Następnie bierze się pod uwagę szerokość geograficzną, w jakiej położony jest budynek, aby móc określić kąt padania promieni słonecznych, kąt nachylenia dachu, możliwość ustawienia instalacji względem kierunku południowego oraz sprawdza się istnienie przeszkód terenowych. Przeszkody te to:

  • drzewa,
  • anteny,
  • świetliki,
  • okna dachowe,
  • komin,
  • sąsiednie budynki.

Określenie wytrzymałości konstrukcji dachu

Następnie w ekspertyzie technicznej dachu pod kątem możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej dokonuje się obliczeń, które mają na celu wskazanie wytrzymałości konstrukcji dachu oraz jego dopuszczalnego obciążenia. Przy obliczeniach bierze się nie tylko pod uwagę ciężar samej instalacji, lecz również wytrzymałość dachu pod względem jego obciążenia śniegiem lub silnym wiatrem. Warto również zdać sobie sprawę, że na ciężar instalacji nie składa się waga samych paneli, lecz również konstrukcji wsporczych pod moduły, podkonstrukcji, balastów dociążających.

Określenie sposobu montażu paneli fotowoltaicznych

Od wyniku dokonanych obliczeń, a także od kształtu dachu, stopnia jego nachylania oraz pozostałych czynników zależeć będzie zalecany sposób montażu paneli, wskazany w ekspertyzie. Panele bowiem montować można na zintegrowanym z budynkiem elemencie, na przykład na fasadzie, na dachu skośnym, równolegle do połaci dachu lub na dachu płaskim, na specjalnej podkonstrukcji. Jeśli montaż instalacji na dachu będzie niemożliwy, zaleca się instalację paneli w sposób wolno stojący, obok budynku, na wiacie lub na stanowisku parkingowym.

W ekspertyzie technicznej dachu pod kątem możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej bardzo często wskazuje się również na to, jak instalacja wpłynie na wygląd domu.

Zachęcamy do sporządzenia ekspertyzy w naszym biurze projektowym. Służymy bogatym doświadczeniem i fachową wiedzą.