mask

Profesjonalne usługi inżynierskie

Plac budowy

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniam Państwu kompleksową obsługę inżynierską w zakresie projektowania obiektów różnego typu. Na Państwa życzenie mogę również pełnić funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Posiadam świadectwa ukończenia kursów bhp i poż, które są wymagane od kierujących budową (BHP, PPOŻ, szkolenie wysokościowe). Ponadto posiadam aktualne ubezpieczenie OC osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.