mask

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Pośród innych samodzielnych funkcji technicznych, jakie pełnią nasi specjaliści, warto wspomnieć inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest on kluczową postacią w procesie realizacji projektów budowlanych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że prace budowlane są prowadzone zgodnie z projektem, przepisami oraz oczekiwaniami inwestora. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem interesów inwestora. Dysponując specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem, kontroluje budowę na życzenie zlecającego, który nie ma przecież obowiązku być ekspertem w zakresie projektowania i prawa budowlanego. Jeśli więc poszukują Państwo doświadczonego inspektora nadzoru inwestorskiego, pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

Przedstawiciel interesów inwestora

Regularne wizyty na placu budowy pozwalają inspektorowi ocenić, czy prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem i standardami jakości. Dba on też o to, aby wszystkie etapy realizacji projektu były zgodne z zaplanowanymi rozwiązaniami projektowymi. Sprawdza, czy wszelkie zmiany wprowadzane na placu budowy są zatwierdzone przez odpowiednie władze i nie wpływają negatywnie na jakość oraz funkcjonalność budowli. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za kontrolę jakości wykonywanych prac. Dokonuje pomiarów, bada wykonane elementy, sprawdza zastosowane materiały oraz wykonanie zgodnie z przepisami i normami branżowymi. Ważne jest, aby wszelkie uchybienia czy niedociągnięcia były wykryte na wczesnym etapie i skorygowane.