mask

Jakie funkcje pełni kierownik budowy?

Każda budowa to poważne przedsięwzięcie, które musi być sprawnie kontrolowane. Tylko dzięki temu jest ono w stanie się powieść i poskutkować korzystnym rezultatem. Żeby zaś umożliwić dobry nadzór nad prowadzoną inwestycją, zespół się nią zajmujący musi posiadać odpowiednią strukturę oraz hierarchię. Przede wszystkim na jego czele powinna stać odpowiedzialna, kompetentna osoba, która wszystkiego przypilnuje. I właśnie taką osobą jest kierownik budowy.

Kompetencje kierownika budowy

Za co właściwie odpowiada ktoś taki jak kierownik budowy? Krótko mówiąc, jest to osoba, która stoi na czele zespołu pracującego przy budowie konstrukcji. To właśnie kierownik organizuje cały proces wznoszenia budynku, a później dba o jego przebieg. Nie jest to więc ktoś, kto samodzielnie wykonuje określone prace takie jak stawianie cegieł czy też montowanie dachu. Specjalista ten jest raczej od zawiadywania poszczególnymi działaniami i to on w ostateczności za nie odpowiada.

Kierownik budowy to ktoś, kto ma za zadanie wcielić w życie wcześniejszą wizję inwestora czy architektów. Najlepiej by między nim a jego pracodawcami istniała jak najściślejsza symbioza i porozumienie. Tylko taki stan umożliwia powstanie inwestycji, w której nie wystąpią żadne niedogodności i niepożądane nieporozumienia.

Wszystkie ważniejsze decyzje i działania, które podejmuje kierownik budowy, muszą być odpowiednio zaprotokołowane i udokumentowane. Tak więc osoba taka wykonuje nie tylko pracę związaną z zajmowaniem określonego stanowiska i dokonywaniem wyborów, lecz także z administracyjną otoczką całego procesu budowy. Bez niej po prostu nie powstałby żaden budynek ani żadna inna inwestycja.

Stanowisko kierownika budowy jest kluczowe dla każdego projektu inwestycyjnego. To właśnie dzięki tej osobie możliwe jest całościowe zapanowanie nad skomplikowanym procesem budowy. Warto jednak dodać, że sam kierownik niewiele zdziała, jeżeli nie będzie mu towarzyszył oddany i kompetentny zespół.