mask

Kto może pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest stanowiskiem tożsamym z inspektorem nadzoru budowlanego. Sprawdźmy, kto może pełnić tę funkcję i jakie obowiązki niesie za sobą piastowanie tego stanowiska.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – informacje ogólne

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane i rozległą wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Wykluczonym jest, aby stanowisko objęła osoba będąca jednocześnie kierownikiem robót bądź kierownikiem budowy.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego to zadanie, które powinno być powierzone sprawdzonej osobie, która ma duże doświadczenie i potrafi sprawnie przeprowadzać czynności kontrolne. Jedynie dobry fachowiec jest w stanie wychwycić wszelkie problemy pojawiające się na budowie i uchronić inwestora przed koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.
Umowa o nadzór inwestorski może być zawarta bezpośrednio z osobą posiadającą stosowne uprawnienia lub firmą budowlaną, która powierzy wykonawstwo czynności odpowiedniemu pracownikowi – na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kto może nim zostać?

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego może być pełniona przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dysponującą stosowną wiedzą z zakresu prawa budowlanego oraz obowiązujących  norm budowlanych. Wymogiem stawianym przed inspektorami jest członkostwo w izbie samorządu zawodowego oraz posiadanie wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej.

Kontrola rozliczeń – co jeszcze może robić inspektor?

W wielu przypadkach inspektor nadzoru pełni także funkcje kontrolera rozliczeń finansowych. Aby wypełniać swoje zobowiązania w sposób należyty powinien dysponować odpowiednią wiedza z zakresu rozliczeń i kosztorysowania robót budowlanych. Wybierając inspektora, warto zapoznać się ze szczegółową ofertą jego prac i zakresem przewidzianych działań na budowie.