mask

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Kierownik budowy to osoba, która odpowiada za cały proces budowy. Na jego barkach spoczywa duża odpowiedzialność nie tylko za przebieg prac, ale i bezpieczeństwo zespołu w trakcie ich wykonywania. Zakres jego obowiązków reguluje nawet polskie prawo budowlane. Co konkretnie należy do jego powinności? Oto lista najważniejszych zadań każdego kierownika budowy.

Czuwanie nad bezpieczeństwem prac

Pierwszym obowiązkiem kierownika budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac budowlanych. W jego powinności jest dbałość o to, aby każdy pracownik korzystał z odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz przestrzegał zasad BHP. Oprócz tego do jego zadań należy zabezpieczenie terenu inwestycji. Kierownik powinien również monitorować stan techniczny urządzeń i maszyn używanych na placu budowy.

Zarządzanie ekipą budowlaną

Kolejnym obowiązkiem np. kierownika budowy z lubelskiego jest koordynacja pracy zespołu. Kierownik budowy musi wiedzieć, jak zorganizować pracę, aby cały proces budowy przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Musi umieć delegować zadania, ustalać priorytety oraz motywować pracowników do wykonywania swoich obowiązków. W przypadku jakichkolwiek problemów powinien także szybko reagować i wprowadzać odpowiednie zmiany.

Kontrola jakości i przestrzeganie terminów realizacji

Kierownik budowy ma również za zadanie kontrolować jakość materiałów i wykonania prac. Musi zapewnić, że wszystkie realizacje są wykonywane zgodnie z projektem i standardami jakościowymi. Powinien regularnie przeprowadzać kontrole jakościowe oraz analizować wyniki pracy swojej ekipy, prowadząc dokumentację budowlaną. Ważnym obowiązkiem jest także przestrzeganie terminów i nieprzekraczanie ustalonego budżetu. W jego powinności jest też zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru.