mask

Jakie elementy powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany może mieć formę indywidualnego projektu lub projektu gotowego/powtarzalnego. Gotowe projekty architektoniczne dostępne na stronach internetowych nie nadają się bezpośrednio do przedłożenia do starostwa powiatowego.

Aby rozpocząć budowę domu, konieczne jest wykonanie adaptacji gotowego projektu budowlanego. Sprawdźmy, z jakich elementów składa się taki projekt i co musi zawierać.

Czym jest projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt budowlany domu obejmuje zarówno bryłę budynku, jak i rozkład oraz wymiary pomieszczeń. W zakres prac architektonicznych wchodzi szereg czynności związanych z ustaleniem wymiarów poszczególnych pomieszczeń, dokonanie oznaczeń oraz zapisów, które pozwolą ustalić, czy projekt jest zgodny z aktualnymi przepisami budowlanymi.

W myśl obecnie obowiązującego prawa budowlanego projekt musi zawierać informacje dotyczące:  układu komunikacyjnego oraz obszaru oddziaływania, układu przestrzennego, rozwiązań technicznych i materiałowych oraz rozwiązań technicznych dotyczących instalacji i charakterystyki energetycznej obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu

W zakres prac architekta wchodzi naniesienie na aktualną mapę do celów projektowych zarysu projektowanych obiektów oraz przebiegu sieci uzbrojenia. Do wymaganych części projektu zaliczane są także opisy i rysunki przyłączy instalacyjnych. Na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć granice działki oraz istniejące obiektu. W niektórych przypadkach wymagane są także projekty ogrodzenia lub wjazdu.

Projekt architektoniczno-budowlany

projekcie architektoniczno-budowlanym konieczne jest uwzględnienie rzutów wszystkich kondygnacji domu włącznie z piwnicami i dachem. Projektant wykonuje również przekroje oraz elewacje budynku.

Projekt techniczny/branżowy zawiera rysunki konstrukcji budynku i wewnętrznych części instalacji. Część opisowa zawiera pozostałe informacje konieczne do prawidłowego wykonania budynku, takie jak: informacje dotyczące posadowienia budynku, rodzaju przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz innych kluczowych rozwiązań instalacyjnych. Projekt uwzględnia również wszystkie istotne dane liczbowe, w tym powierzchnię domu oraz kubaturę wnętrz ogrzewanych i nieogrzewanych.