mask

Jak zaplanować przebudowę budynku?

Według ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku przebudowa domu to roboty budowlane skutkujące zmianą parametrów użytkowych i technicznych obiektu z wyjątkiem kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości kondygnacji i liczby kondygnacji oraz obrysu budynku – po przebudowie pozostaje ta sama szerokość i długość obiektu.

Jeśli przebudowa nie dotyczy ingerencji w elementy konstrukcyjne i nie wpływa na kubaturę, to w zasadzie nie trzeba dopełniać żadnych formalności. Jeśli jednak przebudowa wymaga zmian w konstrukcji ścian nośnych lub przegród zewnętrznych i jednocześnie nie wpływa na kubaturę, to w urzędzie należy złożyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym. To samo tyczy się przebudowy związanej z wykonaniem nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz zmianą usytuowania kuchni lub łazienki. Pozwolenie na budowę wymagane jest tylko wtedy, gdy planowane zmiany mogą spowodować zwiększenie oddziaływania budynku na otoczenie.

O czym warto pamiętać?

Planując przebudowę domu, warto dokładnie sprawdzić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy, ponieważ projekt musi zgadzać się z wymogami obowiązującymi na danym terenie. Poza tym przed podjęciem decyzji o przebudowie warto przyjrzeć się ścianom nośnym i innym elementom konstrukcyjnym – trzeba sprawdzić stan techniczny, rodzaj materiału, z jakiego zostały wykonane oraz występowanie różnych uszkodzeń i wilgoci. Kluczowy jest także stan techniczny fundamentów oraz zastosowana hydroizolacja, a także stan więźby dachowej. Po dokładnych oględzinach może się okazać, że budynek nie nadaje się do przebudowy i że remont może być nieopłacalny. Wówczas nie pozostaje nic innego jak rozbiórka.