mask

Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to ekspert, który świadczy wsparcie na każdym etapie prac budowlanych, gwarantując ich zgodność z projektem oraz przepisami prawa. Pełni wiele ważnych funkcji podczas realizacji praktycznie każdej inwestycji budowlanej. W dalszej części naszego wpisu dowiesz się, jakie dokładnie są jego zadania.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Pierwszym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest kontrolowanie przebiegu realizacji inwestycji pod kątem jej zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami prawa oraz warunkami umowy zawartej między inwestorem a wykonawcą. Inspektor jest odpowiedzialny za sprawdzanie jakości użytych materiałów oraz wykonania robót budowlanych na bieżąco. Ponadto bada i rejestruje okoliczności mogące wywołać zmiany w projekcie lub opóźnienia w realizacji i informuje o nich inwestora oraz wykonawcę.

Współpraca z biurem projektowym

Nasze biuro projektowe działające na terenie województwa lubelskiego, oprócz standardowych usług, zapewnia również fachowców z zakresu inspektoratu inwestorskiego. Jeśli więc jesteś zainteresowany profesjonalną obsługą w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien ściśle współpracować z biurem projektowym, które przekazuje mu niezbędne informacje dotyczące projektu i możliwych zmian w procesie realizacji. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest odpowiedzialny za zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków do projektu oraz bieżące informowanie biura projektowego o stanie realizacji robót. Wspólnie opracowują także ewentualne korekty lub modyfikacje projektu, gdy jest to konieczne.

Zalety korzystania z usług inspektora nadzoru inwestorskiego

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego daje inwestorowi gwarancję, że prace budowlane będą przebiegać zgodnie z założeniami projektowymi oraz aktualnymi przepisami prawa. Dzięki temu możliwe są oszczędności czasowe i finansowe, a także uniknięcie nieprawidłowości, które mogłyby doprowadzić do późniejszych problemów np. z użytkowaniem obiektu. Warto zainwestować w takiego profesjonalistę, który zadba o każdy detal inwestycji i sprawdzi, czy wykonawca rzeczywiście stosuje się do ustalonych wcześniej warunków.