mask

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski to proces polegający na kontroli przebiegu procesów budowlanych wykonywany z polecenia inwestora. Zakres prac inspektora nadzoru budowlanego obejmuje kontrolę czynności przeprowadzanych na placu budowy i stanowi punkt odniesienia do jakościowej oceny przebiegu prac budowlanych. 

Mimo że nadzór nie jest na ogół obowiązkowy, wielu inwestorów decyduje się na skorzystanie z usług inspektora.

Nadzór inwestorski – kiedy może być obowiązkowy?

Obecność inspektora na placu budowy jest wymagana w określonych sytuacjach, np. przy realizacji bardzo skomplikowanych inwestycji lub budowie obiektów użyteczności publicznej. W przypadku budowy domu jednorodzinnego nie ma obowiązku zatrudniania inspektora, niemniej wielu inwestorów korzysta z usług ekspertów budowlanych, aby mieć pewność, że prace odbywają się z należytą starannością.

Jak wygląda nadzór inwestorski?

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest przyglądanie się pracy ekipy budowlanej i bieżące przekazywanie informacji o postępach prac. Inspektor konsultuje wszelkie aspekty techniczno-projektowe z kierownikiem budowy, dzięki czemu wszelkie nieprawidłowości mogą być szybko i sprawnie wykryte. W zakres czynności inspekcyjnych wchodzi również nadzór nad zgodnością aktualnej sytuacji na placu budowy z założeniami i terminami uzgodnionymi w projekcie. Funkcja inspektora jest nie tylko bardzo odpowiedzialna, ale też kluczowa z punktu widzenia terminowości wykonania inwestycji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego to prawa ręka inwestora i osoba, która reprezentuje jego interesy w procesie budowlanym. Dzięki wiedzy eksperckiej i doświadczeniu w pracach budowlanych może przeprowadzać sprawną i efektywną kontrolę i precyzyjne odbiory etapów robót, które ulegają zakryciu w czasie postępów w realizacji inwestycji. To duże udogodnienie dla inwestora, który nie musi być obecny przy każdorazowej kontroli poprawności wykonania robót.
Inspektor jest osobą w pełni niezależną i działającą w najlepszym interesie inwestora.